اطلاعیه و فراخوان های اخیر
جدیدترین اخبار و رویدادها
شنبه, مهر 15, 1396 |  پرداخت باقیمانده اقساط سهام عدالت اجباری نیست ادامه خبر...
دوشنبه, مهر 03, 1396 |  تامین اجتماعی خودسرانه بیمه قالیبافان را قطع کرده است ادامه خبر...
دوشنبه, مهر 03, 1396 |  صورت وضعیت دارایی مشمولین سهام عدالت ادامه خبر...
يکشنبه, مهر 02, 1396 |  اعلام شماره شبا برای سهام عدالت محدودیت زمانی ندارد ادامه خبر...
سه شنبه, ارديبهشت 07, 1395 |  حمایت قاطع از مجموعه‌های نظارتی شهرداری تبریز در برخورد با تخلفات ادامه خبر...
فرم تعهدنامه مشمولان مرحله اول طرح سهام عدالت
خريدار سهام شركت تعاوني شهرستان .................. آقاي / خانم ......... فرزند ............. به شماره شناسنامه........و شماره ملي............... اعلام واقرارمي نمايد که كه تحت پوشش حمايتي ........ و مشمول بند ......ماده (1) دستورالعمل فرايند شناسايي و تأييد نهايي مشمولان مرحله اول واگذاري سهام عدالت مصوبه شماره 112 مورخ 29/1/1385 ستاد مركزي توزيع سهام عدالت بوده و به عنوان فرد واجد شرايط مبادرت به خريد سهام مورد نظر نموده و اگر در آينده بر اساس دلايل و اطلاعات واصله و بررسي هاي صورت گرفته معلوم شود شرايط تعاريف مندرج در دستورالعمل مذكور و برخورداري از تسهيلات مرتبط با آن را نداشته معامله به صورت يكطرفه بدون لزوم اثبات در هر مرجع قضايي يا غير آن از جانب سازمان امور اقتصادي و دارايي استان .............. فسخ شده و عضويت در شركت تعاوني شهرستان .................. لغو و سهام تحويل شده ابطال خواهد گرديد و خريدار حق هيچ گونه اعتراضي در اين خصوص نخواهد داشت و چنانچه وجهي به عنوان بهاي سهام يا عناوين ديگر به تعاوني پرداخت نموده باشد پس از دريافت اطلاع فسخ از طرف تعاوني و مراجعه به تعاوني پس از كسر كليه زيان هاي وارده به وي مسترد خواهد گرديد. 
 
امضاء واثر انگشت مشمول يا سرپرست ايشان