اطلاعیه و فراخوان های اخیر
جدیدترین اخبار و رویدادها
شنبه, مهر 15, 1396 |  پرداخت باقیمانده اقساط سهام عدالت اجباری نیست ادامه خبر...
دوشنبه, مهر 03, 1396 |  تامین اجتماعی خودسرانه بیمه قالیبافان را قطع کرده است ادامه خبر...
دوشنبه, مهر 03, 1396 |  صورت وضعیت دارایی مشمولین سهام عدالت ادامه خبر...
يکشنبه, مهر 02, 1396 |  اعلام شماره شبا برای سهام عدالت محدودیت زمانی ندارد ادامه خبر...
چهارشنبه, مرداد 04, 1396 |  بیش از 4 هزار میلیارد تومان سود میان مشمولان سهام عدالت تقسیم می شود ادامه خبر...
چهارشنبه, خرداد 31, 1396 |  مشمولان برای ورود شماره شبای بانکی کماکان فرصت دارند / توزیع سود سهام عدالت تا پایان شهریور مشمولان ادامه خبر...
سه شنبه, ارديبهشت 07, 1395 |  حمایت قاطع از مجموعه‌های نظارتی شهرداری تبریز در برخورد با تخلفات ادامه خبر...
زير فرآيند كنترل اسناد ثبت نام حل و فصل مغايرتها
گام اول : كنترل فراخوان ها و برگه هاي پذيرش عضويت
الف- در اين گام، دبيرخانه ستاد هاي استاني، فراخوان ها و برگه هاي پذيرش عضويت دريافتي از تعاوني هاي عدالت شهرستاني را كنترل و با اطلاعات بانك اطلاعات مشمولان و نيز شكايات و ساير گزارش هاي دريافتي تطبيق مي نمايد.
ب- سپس با تشخيص موارد مغايرت از جمله فهرست مشمولاني كه مشخصات آنها در بانك اطلاعات هست و ثبت نام نكرده اند، و فهرست مواردي كه ثبت نام كرده اند و مشخصات آنها در بانك اطلاعات مشمولان وجود ندارد، و نيز مواردي كه در ثبت و ضبط اطلاعات خطايي رخ داده است اطلاعات مربوط را با تعاوني ها مبادله مي نمايد. 
گام دوم: بررسي مجدد موارد مغايرت و رفع خطاها
در اين گام، تعاوني با بررسي مجدد موارد مغايرت و اشكالات اعلام شده از سوي دبيرخانه ستاد استاني به رفع خطاها اقدام نموده و سپس فهرست هاي اصلاح شده را مجدداً به دبيرخانه ستاد استاني ارسال مي نمايد.
گام سوم: تهيه گزارش اطلاعات ثبت نام استان و ارسال آن به دبيرخانه مركزي 
در اين گام، نهايتاً دبيرخانه ستاد استاني مجموعه اطلاعات جمع آوري شده را بررسي و با تفكيك آنها گزارش اطلاعات كلي ثبت نام مشمولان در استان و موارد مغايرت و اقدامات و تصحيحات انجام شده را تهيه و به دبيرخانه مركزي ارسال مي نمايد.
گام چهارم: بررسي گزارش دبيرخانه ستاد هاي استاني و تبادل مجدد
در اين گام، دبيرخانه مركزي ضمن بررسي گزارش اطلاعات كلي ثبت نام مشمولان در هر استان و موارد مغايرت و اقدامات و تصحيحات انجام شده مفاد اين گزارش را با بانك اطلاعات مركزي مشمولان تطبيق و در صورت لزوم با تبادل مجدد اطلاعات با دبيرخانه ستاد هاي استاني به بررسي مجدد آنها مي پردازد.
گام پنجم: تأييد گزارش نهايي ثبت نام مشمولان و صدور اجازه انتقال سهام دولتي
الف- در اين گام، ابتدا دبيرخانه مركزي پس از مبادلات مكرر احتمالي اطلاعات با دبيرخانه ستاد هاي استاني و بررسي هاي انجام شده نهايتاً گزارش نهايي ثبت نام مشمولان در هر استان را تأييد مي نمايد.
ب- سپس بر اساس گزارش هاي نهايي تأييد شده ثبت نام مشمولان در 30 استان كشور اجازه انتقال سهام دولتي و متعلق به دولت را به شركت كارگزاري سهام عدالت به ميزان متناسب با سهام مشمولان ثبت نام شده نهايي در كل كشور صادر مي نمايد.
گام ششم: صدور دستور اصلاح عضويت ها يا تكميل آنها
در اين گام، دبيرخانه ستادهاي استاني بر اساس گزارش نهايي تأييد شده توسط دبيرخانه مركزي دستور اصلاح خطاها در مورد عضويت مشمولان در تعاوني ها و يا تكميل آنها را خطاب به تعاوني هاي عدالت شهرستاني صادر مي نمايد.
گام هفتم: اصلاح اطلاعات عضويت ها يا تكميل آنها
در اين گام، تعاوني ها بر اساس دستور صادره از دبيرخانه ستاد استاني به اصلاح اطلاعات و پرونده عضويت ها يا تكميل و اصلاح آنها پرداخته و موارد اصلاح شده را به اطلاع افرادي كه ثبت نام كرده و سهام دريافت كرده و اصلاحاتي در مورد عضويت و سهام آنها ايجاد شده مي رسانند.