اطلاعیه و فراخوان های اخیر
جدیدترین اخبار و رویدادها
شنبه, مهر 15, 1396 |  پرداخت باقیمانده اقساط سهام عدالت اجباری نیست ادامه خبر...
دوشنبه, مهر 03, 1396 |  تامین اجتماعی خودسرانه بیمه قالیبافان را قطع کرده است ادامه خبر...
دوشنبه, مهر 03, 1396 |  صورت وضعیت دارایی مشمولین سهام عدالت ادامه خبر...
يکشنبه, مهر 02, 1396 |  اعلام شماره شبا برای سهام عدالت محدودیت زمانی ندارد ادامه خبر...
چهارشنبه, مرداد 04, 1396 |  بیش از 4 هزار میلیارد تومان سود میان مشمولان سهام عدالت تقسیم می شود ادامه خبر...
چهارشنبه, خرداد 31, 1396 |  مشمولان برای ورود شماره شبای بانکی کماکان فرصت دارند / توزیع سود سهام عدالت تا پایان شهریور مشمولان ادامه خبر...
سه شنبه, ارديبهشت 07, 1395 |  حمایت قاطع از مجموعه‌های نظارتی شهرداری تبریز در برخورد با تخلفات ادامه خبر...
زير فرآيند انتقال اوراق سهام و افزايش سرمايه
گام اول: انتقال اوراق سهام دولتي به نام شركت كارگزاري سهام عدالت
در اين گام سهام دولتي و متعلق به دولت كه قبلاً آماده شده و قرارداد فروش آنها به شركت كارگزاري منعقد گرديده است با امضاء دفتر نقل و انتقال سهام به نام شركت كارگزاري سهام عدالت انتقال مي يابد. ميزان سهامي كه در اين گام منتقل مي شود به ميزان مبلغ سهام مشمولان ثبت نام شده نهايي در تعاوني ها در كل كشور خواهد بود.
گام دوم: برگزاري مجمع عمومي و افزايش سرمايه شركت كارگزاري سهام عدالت
در اين گام، سهامداران شركت كارگزاري سهام عدالت، مجمع عمومي اين شركت را برگزار و به ازاء آورده غير نقدي ناشي از گام قبل، متناسب با مبلغ سهام مشمولان ثبت نام شده نهايي در تعاوني ها در كل كشور افزايش سرمايه اين شركت را تصويب مي كنند.
گام سوم: توثيق و تحويل اوراق سهام شركت كارگزاري سهام عدالت به شركت هاي سرمايه گذاري استاني
در اين گام، سازمان خصوصي سازي با در اختيار گرفتن سهام شركت كارگزاري سهام عدالت، اين سهام را در وثيقه گرفته و سپس اوراق سهام شركت كارگزاري را به ميزان متناسب با مبلغ سهام مشمولان ثبت نام شده نهايي در هر استان به شركت هاي سرمايه گذاري استاني تحويل مي‌دهد.
گام چهارم: برگزاري مجمع عمومي و افزايش سرمايه شركت هاي سرمايه گذاري استاني
در اين گام، سهامداران شركت هاي سرمايه گذاري استاني كه شركت‌هاي تعاونيعدالت شهرستاني هستند، مجمع عمومي شركت سرمايه گذاري استان را برگزار كرده و به ازاء آورده غير نقدي ناشي از گام قبلي، متناسب با مبلغ سهام مشمولان ثبت نام شده نهايي در تعاوني ها در هر استان، افزايش سرمايه شركت سرمايه گذاري استان را تصويب مي نمايند.
گام پنجم: تحويل اوراق سهام شركت هاي سرمايه گذاري استاني به شركت هاي تعاوني
در اين گام، شركت سرمايه گذاري استان،‌ اوراق سهام خود را به ميزان متناسب با مبلغ سهام مشمولان ثبت نام شده نهايي در هر تعاوني شهرستان به آنها تحويل مي نمايد.
گام ششم: برگزاري مجمع عمومي و افزايش سرمايه شركت هاي تعاوني
در اين گام، سهامداران شركت هاي تعاوني (نمايندگان مشمولان طرح با توجه به دو مرحله اي بودن مجمع عمومي تعاوني ها)، مجمع عمومي شركت تعاوني شهرستان را برگزار كرده، به ميزان متناسب با سهام مشمولان ثبت نام شده هر شهرستان، افزايش سرمايه شركت تعاوني عدالت شهرستان را تصويب مي نمايند.