اطلاعیه و فراخوان های اخیر
جدیدترین اخبار و رویدادها
شنبه, مهر 15, 1396 |  پرداخت باقیمانده اقساط سهام عدالت اجباری نیست ادامه خبر...
دوشنبه, مهر 03, 1396 |  تامین اجتماعی خودسرانه بیمه قالیبافان را قطع کرده است ادامه خبر...
دوشنبه, مهر 03, 1396 |  صورت وضعیت دارایی مشمولین سهام عدالت ادامه خبر...
يکشنبه, مهر 02, 1396 |  اعلام شماره شبا برای سهام عدالت محدودیت زمانی ندارد ادامه خبر...
سه شنبه, ارديبهشت 07, 1395 |  حمایت قاطع از مجموعه‌های نظارتی شهرداری تبریز در برخورد با تخلفات ادامه خبر...
زير فرآيند ارسال دو نوع فراخوان دريافت سهام
گام اول: چاپ رايانه اي دو نوع فراخوان
الف- در اين گام، دو نوع فراخوان سهام عدالت و تكميل اطلاعات بر اساس وضعيت مشمولان چاپ مي گردد.
ب- در CD هاي تحويل شده به دبيرخانه ستادهاي استاني، دو نوع فرم فراخوان دريافت سهام عدالت و تكميل اطلاعات مشمولان قرار داده شده است كه نرم افزار مربوط مي تواند به طور خودكار مشخصات مشمولان مربوط را از بانك اطلاعاتي در آنها درج نموده و هر كدام از برگه هاي فراخوان را با مشخصات كامل صادر نمايد. مقتضي است به جاي چاپ فراخوان به روشهاي از همين امكان نرم افزار و با گرفتن چاپ رايانه اي از فراخوان ها اقدام گردد.
ج- فراخوان فعلي دريافت سهام عدالت از طريق فرم آن خواهد بود كه نسبت به متن قبلي اصلاح گرديده است.
بدين ترتيب كه اولاً مبلغ سهام با حروف نيز در آن درج گرديده؛ ثانياً مهلت مراجعه از دو هفته به يك ماه تغيير يافته است؛ ثالثاً مداركي كه مشمول به هنگام مراجعه به تعاوني بايد همراه داشته باشد شامل اصل شناسنامه يا كارت ملي ذكر شده است؛ و رابعاً عبارت مربوط به «دريافت سهام عدالت» به صورت «انجام مقدمات دريافت سهام عدالت »تغيير يافته است. مقتضي است دبيرخانه هايي كه در مرحله اول نيز فراخوان چاپ نكرده­اند از اين فرم براي­چاپ فراخوان­ها براي مشمولان قبلي­وجديد استفاده كنند. نشاني تعاوني عدالت شهرستاني نيز بايد در اين فراخوان درج گردد.
د- فراخوان تكميل اطلاعات در مورد مشمولاني صادر مي گردد كه شماره ملي دريافت نكرده اند يا سازمان ثبت احوال به دلايل مختلف اطلاعات آنها را تأييد نكرده است. اين مشمولان بايد به سازمان هاي حمايتي مراجعه كرده و اطلاعات خود را اصلاح و تكميل نمايند و سپس چرخه ارسال بسته هاي اطلاعاتي جديد به دبيرخانه مركزي و دريافت شماره ملي و تأييد نهايي مشمولان در مورد آنها تكرار گردد . كل اين چرخه تا پايان آذر ماه 1385 مهلت دارد و پس از آن فهرست مشمولان مرحله اول واگذاري سهام عدالت به طور قطعي بسته خواهد شد و مشمولاني كه تأييد نشده باشند از فهرست دريافت سهام خارج خواهند شد.
گام دوم: امضاء فراخوان ها
 در اين گام، هر دو نوع فراخوان توسط رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان امضاء مي گردد.
گام سوم: تحويل فراخوان ها به سازمان هاي حمايتي
در اين گام، فراخوان هاي مشمولان مربوط به هر يك از سازمان هاي حمايتي از طرف دبيرخانه ستاد استاني به آنها تحويل و صورتجلسه تحويل توسط طرفين امضاء مي گردد. تحويل فراخوان ها به سازمان هاي حمايتي از شنبه 27 آبانماه 1385 به بعد بايستي انجام شود.
گام چهارم: تحويل فراخوان ها به مشمولان
در اين گام، سازمان هاي حمايتي فراخوان ها را به مشمولان طرح تحويل مي نمايند.
ملاحظات تكميلي
الف- بانك اطلاعات مشمولان (CD هاو فهرست هاي چاپ شده) بايستي منحصراً در اختيار دبيرخانه ستادهاي استاني باشد و به هيچ وجه در اختيار سازمان هاي ديگر قرار نگيرد.
ب- همه فعاليت­هاي مربوط به چاپ و آماده سازي و امضاء و تهيه صورتجلسات تحويل فراخوان ها بايستي در دبيرخانه ستاد استاني انجام گيرد.