اطلاعیه و فراخوان های اخیر
جدیدترین اخبار و رویدادها
شنبه, مهر 15, 1396 |  پرداخت باقیمانده اقساط سهام عدالت اجباری نیست ادامه خبر...
دوشنبه, مهر 03, 1396 |  تامین اجتماعی خودسرانه بیمه قالیبافان را قطع کرده است ادامه خبر...
دوشنبه, مهر 03, 1396 |  صورت وضعیت دارایی مشمولین سهام عدالت ادامه خبر...
يکشنبه, مهر 02, 1396 |  اعلام شماره شبا برای سهام عدالت محدودیت زمانی ندارد ادامه خبر...
چهارشنبه, مرداد 04, 1396 |  بیش از 4 هزار میلیارد تومان سود میان مشمولان سهام عدالت تقسیم می شود ادامه خبر...
چهارشنبه, خرداد 31, 1396 |  مشمولان برای ورود شماره شبای بانکی کماکان فرصت دارند / توزیع سود سهام عدالت تا پایان شهریور مشمولان ادامه خبر...
سه شنبه, ارديبهشت 07, 1395 |  حمایت قاطع از مجموعه‌های نظارتی شهرداری تبریز در برخورد با تخلفات ادامه خبر...
مستندات اجراي طرح واگذاري سهام عدالت
1- اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و موافقت مقام معظم رهبري:
 
1 – 1 –   بند ج سياست هاي ابلاغي اصل چهل و چهارم (44) مقام معظم رهبري(سياست هاي كلي توسعه بخش هاي غير دولتي از طريق واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي) كه با توجه به موارد زير:
 •  ضرورت شتاب گرفتن رشد و تو سعه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم انداز 20 ساله كشور
 •  تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت
 •  توانمندسازي بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كالاها در بازارهاي بين المللي
 • آماده سازي بنگاه هاي داخلي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند
 •  توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص
 •  توسعه و ارتقاء استانداردهاي ملي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيقيت با استانداردهاي بين المللي
 • جهت گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارايي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي
 •  و بنا بر پيشنهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام، ابلاغ گرديده است.
1- 2 -  رياست محترم جمهوري در سال 1384 طي نامه اي از مقام معظم رهبري درخواست توزيع گسترده سهام مشمول واگذاري طبق سياستهاي كلي اصل 44 را نمودند و معظم له نيز در پاسخ ضمن موافقت ، اجازه واگذاري و نحوه آن را ابلاغ فرمودند .
 
2  -  مباني قانوني:
 
2 – 1 - ماده 6 قانون برنامه چهارم توسعه كه به دولت اجازه مي دهد " از تمام روشهاي امكان پذير به منظور واگذاري استفاده شود ".
2-2 -  اجازه و اختيار دولت بر اساس ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه كه حسب ماده 9 قانون برنامه چهارم تنفيذ گرديده است ، كه بخشي از آن به شرح زير ميباشد:
 • تعيين و تصويب شركت هاي قابل فروش و روش فروش
 • تصويب آئين نامه نظام اقساطي فروش
 • شيوه قيمت گذاري سهام ، تخفيف و چگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران
 • تصويب دستورالعمل هاي مربوط به اولويت هاي فروش سهام شركت هاي قابل واگذاري
 • تصويب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام و قراردادهاي واگذاري و سايراختيارات تفويضي .
2 – 3 - فصل ششم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
 
3 - مصوبات هيأت وزيران:
3 – 1 - اولین آیین نامه، مصوبه شماره 42389/ ت 33992ه مورخ 23/8/1384 هیأت وزیران
3 – 2 - دومین آیین نامه، مصوبه شماره 72683/ ت 34484 ه مورخ 17/11/1384 هیأت وزیران
3 – 3 - سومین آیین نامه طرح توزیع سهام عدالت، مصوبه شماره 104159/ت 36254 ه مورخ 28/8/1385 هیأت وزیران
 
4 - تصویب نامه شماره: 226037/1/63 ،مورخ: 29/1/1388 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
5 - مصوبات ستاد مرکزی توزيع سهام عدالت، شامل 41 مورد مصوبه