اطلاعیه و فراخوان های اخیر
جدیدترین اخبار و رویدادها
شنبه, مهر 15, 1396 |  پرداخت باقیمانده اقساط سهام عدالت اجباری نیست ادامه خبر...
دوشنبه, مهر 03, 1396 |  تامین اجتماعی خودسرانه بیمه قالیبافان را قطع کرده است ادامه خبر...
دوشنبه, مهر 03, 1396 |  صورت وضعیت دارایی مشمولین سهام عدالت ادامه خبر...
يکشنبه, مهر 02, 1396 |  اعلام شماره شبا برای سهام عدالت محدودیت زمانی ندارد ادامه خبر...
سه شنبه, ارديبهشت 07, 1395 |  حمایت قاطع از مجموعه‌های نظارتی شهرداری تبریز در برخورد با تخلفات ادامه خبر...
روشهاي شناسايي مشمولان
مرحله اول :
-          مشمولان طرح شهيد رجايي معرفي شده از طريق كميته امداد امام خميني (ره)
-          مددجويان كميته امداد امام خميني (ره) از طريق كميته مذكور
-     معلولان نيازمند تحت حمايت ، معيشتي مستمر سازمان بهزيستي و اعضاي خانواده هاي آنان و آسيب ديدگان اجتماعي تحت حمايت  از طريق سازمان مذكور
-          رزمندگان فاقد شغل و درآمد معرفي شده از طريق نيروي مقاومت بسيج
مرحله دوم :
-          روستائيان و عشاير از طريق هيأت هاي ماده 3 و ماده 4
ساير مراحل :
-     كاركنان شاغل در دستگاههاي اجرايي و بازنشستگان كشوري ، لشگري و تامين اجتماعي معرفي شده توسط دستگاه ذيربط يا دستگاه بازنشستگي مربوط
-          ايثارگران از طريق بنياد شهيد و امور ايثارگران
-          زنان كارگر سرپرست خانوار (مشمول قانون كار) با معرفي و تائيد نهايي وزارت كار وامور اجتماعي
-          خدام مساجد ، حسينيه ها و امام زاده ها از طريق سازمان اوقاف و امور خيريه
-          طلاب حوزه هاي علميه با معرفي مركز خدمات حوزه هاي علميه
-          بيماران خاص با تاييد بيماري توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
-          كاركنان ستادهاي نماز جمعه با تاييد شوراي عالي سياستگذاري ائمه جمعه
-          خبرنگاران ، از طريق معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
-          دست اندركاران امر شناسايي و واگذاري سهام عدالت معرفي شده از طريق سازمان امور اقتصادي ودارايي استان مربوطه
-          قاليبافان از طريق مركز ملي فرش ايران يا ادارات كل بازرگاني استان ها
-          فعالان قرآني مورد تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا سازمان تبليغات اسلامي
-          مددجويان تحت پوشش مراكز مراقبت از زندانيان آزاد شده با تاييد سازمان زندانها و اقدامات تاميني
-          زنان سرپرست خانوار بي بضاعت با تاييد سازمان بهزيستي كشور
-          مددجويان و كاركنان موسسات خيريه بر اساس تاييد وزارت رفاه و تامين اجتماعي (سازمان بهزيستي كشور)
-          كارگران فصلي از جمله كارگران ساختماني با تاييد وزارت كار و امور اجتماعي
-          تاكسيرانان و اتوبوسرانان شهري با معرفي اتحاديه ذيربط در زمره عوامل شهرداريها
-          افراد كم درآمد (خوداظهاران) كه در مراحل قبلي مشمول نشده اند با تاييد وزارت رفاه وتامين اجتماعي يا وزارت امور اقتصادي و دارايي